bg_fall_top

yoga

Yoga är som mindfulness. Att öva sin medvetna närvaro. Att vara lyhörd. Det handlar om kroppsmedvetenhet och sinnesmedvetenhet – att veta hur det är i kroppen och veta vilka tankar och känslor som rör sig i ens inre. Det handlar om att röra sig ut från sin bekvämlighetszon till det område som är utmanande, utan att gå över gränsen till det som är för mycket. Att inte sträva, utan att låta gränserna runt bekvämlighetszonen expandera genom att vara nyfiken. Kroppen blir starkare och rörligare, sinnet klarare och lugnare. Yogiskt är att vara hemma i sig själv och känna en förnöjsamhet i sitt hem.

Pass:
Onsdagar 19.45-21.15 på Väntorp i Bergshamra, Kungshamravägen 3 Solna