bg_fall_top

Mindfulness för gravida + partner/blivande pappa

Här kan du läsa om kursen för gravida, men den har också fått en egen hemsida: www.mindfulgravid.se där du finner mer information.

Att lära sig bli bättre på att hantera stress, oro och smärta är något som de flesta av oss gynnas av i allmänhet. Men sådan kunskap kommer extra väl till pass under en förlossning. Det är också en värdefull kunskap att ha med sig i sin roll som förälder. Kursen 'mindfulness för gravida' med övningar i mindfulnessmeditation, yoga och medveten närvaro i vardagslivet är en god förberedelse både för dig som är gravid och för dig som är partner/blivande pappa. Ni bygger upp en livslång resurs inombords, som främjar hela er familjs hälsa och välbefinnande. Kursen bygger på MBCP (mindfulness based childbirth and parenting education) som tagits fram av barnmorskan Nancy Bardacke och är en version av MBSR (mindfulness based stress reduction), som grundats av Jon Kabat-Zinn vid universitet i Massachusetts.

Kursen mindfulness för gravida ger
• ökad självtillit och mod inför förlossningen
• ökad förmåga att stötta sin partner
• övningar i att engagera sinnet för att hantera smärta
• verktyg för att hantera stress i vardagen
• tillgång till djup kroppslig och mental avslappning
• ökad medvetenhet om hur vi närmar oss rollen som förälder
• verktyg som underlättar familjelivet.

Mellan passen ges hemuppgifter om ca 30 min/dag.
Litteratur och cd skivor ingår.

För intresseanmälan och mer information: gunilla@zeolia.se 0708-36 38 78

Mer om MBCP
Läs gärna mer om Nancy Bardackes arbete på www.mindfulbirthing.org och i en artikeln ur Greater Good Magazine: “The mindful Birth” [ladda ner pdf här]. Hennes vetenskapliga utvärdering om MBCP publicerades i en artikel i Journal of Child & Family Studies [ladda ner pdf här]. British Journal of Midwifery har också en intressant artikel: “Mindfulness approaches to childbirth and parenting” [ladda ner pdf här].

Citat från tidigare deltagare:
"Tidigare, innan jag började med mindfulness, gick jag alltid på högvarv, och kroppen fick aldrig någon återhämtning. Med mindfulness har jag fått ett verktyg som hjälper mig att använda min energi på rätt sätt. Resultatet är att jag både är mer effektiv på jobbet och mera lyhörd för min kropps behov. Dessutom lägger jag mindre tid på att "tokplanera" inför framtiden, som ju ändå aldrig blir som man har tänkt sig. Istället är jag mycket mera närvarande i nuet. Tidigare hade jag ett blodtryck på 180/100, sedan jag började med mindfulness ligger blodtrycket stadigt på 130/70."
Sara Andersson

"Jag tyckte kursen gav många nya insikter både för tanken och själen. Tankemässigt lärde jag mig hur man ska tänka innan och under förlossning. Själsligen lärde jag mig att kunna stanna upp och acceptera olika situationer."
Anne Axelsson

"Det var en helt underbar kurs som jag fortfarande tänker tillbaka på med glädje. Det var roligt att få dela den härliga tiden som gravid med andra och riktigt få hänge sig åt glädjen av vad våra kroppar kan göra och förväntan inför det kommande livet tillsammans med sitt lilla barn. Det som jag uppskattade mycket var att alla fick komma till tals och meditationen som vi hade. Det var så kravlöst och kärleksfullt, en oas i livet i ett väldigt speciellt skede i livet!"
Josephine Alhanko