bg_fall_top

8v-kurs i mindfulness

En kurs om att bli mer närvarande, öka livsglädjen, minska stress och främja hälsan.

Att gå en kurs i mindfulness innebär en potential för omvandling. Kanske ett högt blodtryck som blir normalt, en irriterad sinnesstämning som blir mer tålmodig, ogenomtänkta ord som ersätts av eftertänksam dialog. Eller prestationsångest och en känsla av att inte räcka till som ersätts av ett stärkt självförtroende. Med medveten närvaro blir det lättare att sätta gränser och att prioritera klokt. Att koppla av när tillfällen erbjuder sig till det. Att uppleva och njuta av allt det fina som faktiskt finns i vår vardag. Att kunna stå stadigt när det blåser hårt och tillitsfullt hitta sin egen väg.

Det är en process som kräver tid och engagemang. Kursen pågår under 8 veckor med ett pass på 1,5 eller 2 timmar varje vecka. Vid varje kurstillfälle delas hemuppgifter ut som tar ca 40 min/dag. Ibland kan känslan av stress öka under kursen eftersom hemuppgifterna tar tid varje dag. Att prioritera på ett nytt sätt är svårt men det är en förmåga värd att träna.

Utformning och upplägg har hämtat inspiration från världens ledande professorer inom mindfulness: Jon Kabat-Zinn med MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) och Mark Williams med MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).

Innehåll:
• Individuellt möte innan kursstart
• Kroppskänning för ökad kroppsmedvetenhet
• Guidade instruktioner i mindfulnessmeditation
• Lugn och mjuk yoga
• Övningar som syftar till mer medveten närvaro i vardagslivet
• Samtal i gruppen
• ljudfiler och kurslitteratur
• Hemuppgifter ca 40 min 6 dagar i veckan